[ uporabniško ime ]

[ geslo ]

pošlji

kocka

storitve

Računovodske storitve nudimo tako majhnim, srednjim in velikim podjetjem kot tudi javnim zavodom in društvom. Svojim poslovnim partnerjem nudimo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja, ob tem pa je naše vodenje poslovnih knjig zanesljivo in ažurno. Računovodske storitve obsegajo:

 • vodenje temeljnih in pomožnih poslovnih knjig
  • glavna knjiga
  • dnevnik blagajne
  • register osnovnih sredstev z amortizacijo
  • saldakonti (terjatve in obveznosti)
  • vodenje materialnega knjigovodstva
  • druge evidence po dogovoru
 • letna poročanja
  • Davčni upravi RS za napoved dohodnine
  • Posameznim zavezancem za dohodnino (zaposleni, prejemniki honorarjev, najemnin in drugi)
  • Davčni upravi RS za napoved davka od dohodka pravnih oseb
  • Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4/M8) in prav tako posameznim zavezancem
  • AJPESU zaključni računi za posamezne gospodarske subjekte po ZGD in Računovodskih standardih
  • Banki Slovenije razna poročanja za potrebe statistike (SN, SKV,C..)
 • medletna poročanja
  • obračun plač, regresov, pogodb o delu, avtorskih honorarjev, dohodnine, obračun DDV-ja, obračun    sejnin, nagrad in drugi obračuni
  • izdelava medletnih bilanc in poslovnega rezultata po dogovoru
  • Banki Slovenije razna poročanja za potrebe statistike

* Pomoč pri organizaciji poslovanja, dokumentaciji – v obliki opomnikov, ki se redno ažurirajo in so sestavni del spletne strani in so dosegljivi samo za točno določenega poslovnega partnerja.

 • Poslovno svetovanje
  • elektronsko bančninštvo
  • izdelava kompenzacij, asignacij, cesij, iskanje verižnih kompenzacij
  • priprava opominov in IOP obrazcev
  • obračun zakonitih zamudnih obresti
  • izdelava bilanc in pomoč za pridobitev limita ali kredita
  • pregled računovodsko-finančnega poslovanja (mesečni pregled prihodkov in stroškov in morebitna opozorila)
  • vzpostavitev osnovnega razumevanja zakonov in kontinuirana obvestila o spremembah

[ Domov ] [ O nas ] [ Storitve ] [ Naše prednosti ] [ Piškotki ] [ Kontakt ]

© 2010 HELLEN's Računovodstvo. Vse pravice pridržane! Izdelava: potres www.potres.si

podatki o podjetju